Google+ Followers

Sunday, September 23, 2012

Mantera Ulit Mayang

Aku tahu asal usulmu,
Seri Bersila nama asalmu,
Seri Berdiri nama batangmu,
Seri hidup asal usulmu,
Seri Menempak nama daunmu,
Seri Guntur nama bungamu,
Seri Gintir nama buahmu.
Aku tahu asal usulmu,

Umbut mayang diumbut,
Umbut dengan jala jemala,
Ulit mayang diulit,
Ulit dengan tuan puteri,
Puteri dua berbaju serong,
Puteri dua bersanggul serong,
Puteri dua bersubang gading,
Puteri dua berselendang kuning.

Umbut mayang diumbut,
Umbut dengan jala jemala,
Ulit mayang diulit,
Ulit dengan  puterinya empat,
Puteri dua berbaju serong,
Puteri dua bersanggul serong,
Puteri dua bersubang gading,
Puteri dua berselendang kuning.

Umbut mayang diumbut,
Umbut dengan jala jemala,
Ulit mayang diulit,
Ulit dengan puterinya enam,
Puteri dua berbaju serong,
Puteri dua bersanggul serong,
Puteri dua bersubang gading,
Puteri dua berselendang kuning.

Umbut mayang diumbut,
Umbut dengan jala jemala,
Ulit mayang diulit,
Ulit dengan puterinya tujuh,
Puteri dua berbaju serong,
Puteri dua bersanggul serong,
Puteri dua bersubang gading,
Puteri dua berselendang kuning.

Ulit mayang diulit,
Ulit dengan jala jemala,
Ulit mayang diulit,
Ulit dengan  tuan puteri,
Kutahu asal usulmu,
Yang laut pulang ke laut,
Yang darat pulang ke darat,
Nasi berwarna hamba sembahkan.

Umbut mayang diumbut,
Umbut dengan jala jemala,
Pulih mayang kupulih,
Pulih balik sedia kala.


Jenis Puisi : Mantera

Mantera : dikenali sebagai jampi, serapah, tawar, sembur, cuca, puja, seru dan tangkal. Genre ini dituturkan oleh orang tertentu sahaja seperti bomoh dan pawing secara eksklusif. Apabila dituturkan, mantera dipercayai dapat menimbulkan kuasa ghaib dan konotasi magis untuk tujuan perubatan seperti untuk menyembuhkan penyakit (Harun Mat Piah, 1989).

Sumber wikipedia:
Istilah mantera berasal daripada kata mantramantr, atau matar, dalam Bahasa Sanskrit yang bermaksud nyanyian memuja tuhan atau pemujaan penyebutan kata-kata tertentu bagi memperolehi sesuatu yang dihajatkan yang mempunyai kesamaan dengan jampi serapah, tawar, sembuh, cuca, puja, dan takal. Keakraban masyarakat Melayu silam dengan alam sekitar mendorong kepada timbulnya kepercayaan-kepercayaan bahawa alam sekitar mempunyai pengaruh dan kuasa yang menentukan sesuatu perkara dalam kehidupan mereka. Kepercayaan ini berkait rapat dengan pengaruh animisme yang diwarisi secara turun-temurun. Dari situ timbullah unsur-unsur kuasa magis seperti semangat dan roh yang dianggap sebagai memberi kesan kepada sesuatu perkara yang dihajati secara langsung kepada unsur-unsur magis tersebut. Pawang atau bomoh adalah ahli-ahli penting yang menguasai dan mengamalkan mantera. Mereka membaca mantera dengan nadairama, dan tekanan suara yang tertentu sesuai dengan tujuan perbomohan atau sesuatu perkara yang dihajati.
Mantera tergolong dalam kelompok puisi, kerana pengucapan dalam bentuk mantera menggunakan kata-kata yang tersusun dalam bentuk rangkap, mempunyai makna yang tersirat, bahasa yang padat puitis. Mantera boleh digolongkan sebagai sejenia puisi Melayu tradisional berbentuk bebas, kerana tidak terikat kepada jumlah baris yang sama dalam satu-satu rangkap, manakala rima askihrnya pula tidak tetap.


Bentuk Mantera 

Sejenis Puisi bebas.
Bahasa Mantera : bukan seweang-wenang dituturkan. Bahasanya dianggap keramat dan tabu.
Mantera diturunkan kepada orang-orang yang dipercayai dan boleh menggantikan mereka dalam bidang perbomohan. Pawang atau bomoh ini merepakan orang perantaraan antara manusia dan kuasa ghaib dan dipercayai memberi kesan kepada kehidupan masyarakat.

Empat tujuan mantera dibaca:
1.Perubatan
Merujuk kepada mengubati penyakit-penyakit tertentu. Biasanya dikaitkan dengan mengubat penyakit yang dikaitkan dengan gangguan makhluk halus dan jin.

      2. Pakaian diri.
      Seseorang itu akan menjadikan bacaan mantera ini sebagai pendinding diri daripada diganggu makhluk halus atau sihir. Individu tertentu akan menjadikannya sebagai satu amalan harian dan golongan ini percaya bahawa   mantera yang diamalkan itu akan dapat menghalang daripada terkena gangguan mistik. 
      
      3. Pekerjaan.
   Bagi golongan bomoh yang mengumbati penyakit di kalangan masyarakatnya, mereka akan menjadikan  mantera sebagai salah satu kaedah mengubati penyakit. Mereka akan mendapat bayaran tertentu samada dalam bentuk barangan atau nilai wang setelah upacara mengubat penyakit dijalankan. Masyarakat dahulu akan juga akan menunaikan syarat tertentu termasuk menyediakan bahan dan alatan mengubati penyakit. 
     
      4. Adat istiadat.
    Biasa kaedah perubatan yang menggunakan jampi dan mantera akan diamalkan dalam satu adat istiadat tertentu seperti upacara puja pantai, pindah rumah baru, menuai padi dan lain-lain.Pemikiran Puisi Mantera Ulit Mayang

1. Percaya adanya kuasa luarbiasa yang boleh mempengaruhi kehidupan manusia.
Perkataan "Aku tahu" menggambarkan bahawa mereka seolah-olah tahu segalanya tentang makhluk halus yang telah mengganggu kehidupan insan yang sedang diubati. Ini dapat buktikan melalui rangkap pertama puisi ini:

         Aku tahu asal usulmu,
         Seri Bersila nama asalmu,
         Seri Berdiri nama batangmu,
         Seri hidup asal usulmu,
         Seri Menempak nama daunmu,
         Seri Guntur nama bungamu,
         Seri Gintir nama buahmu.
         Aku tahu asal usulmu,


2. Tidak mahu bersekongkol dengan apa jua unsur ghaib.
Pembaca mantera mengharapkan supaya segala kuasa ghaib pulang ke tempat asal mereka. Malah dirinya meminta supaya jangan mengganggu lagi orang yang sedang diubatinya. Perkara ini dapat difahami melalui baris-baris puisi tersebut:

         Yang laut pulang ke laut
         Yang darat pulang ke darat


3. Percaya kepada amalan membuat persembahan kepada makhluk halus.
Masyarakat pengamal mantera biasanya telah meminta syarat persembahan tertentu sebelum mengadakan upacara mengubati pesakit. Biasanya bentuk persembahan yang dibuat adalah sebuah hidangan makanan tertentu yang dianggap istimewa kepada makhluk halus perkenaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui baris puisi berikut:

          Nasi berwarna hamba sembahkan.

4. Percaya peranan tuan puteri dalam amalan mantera.
Sepanjang amalan mantera ulit mayang ini, pembaca mantera akan menyeru nama-nama tuan puteri yang dipercayai dapat membantu mengubati pesakit. Contohnya:

       Puteri dua berbaju serong,
       Puteri dua bersanggul serong,
       Puteri dua bersubang gading,
       Puteri dua berselendang kuning.

 Pembaca akan menyebut nama-nama putieri ini sehingga puteri ke tujuh.


5. Penggunaan kostium dan peralatan dalam rawatan.
Peralatan bagi mengubati pesakit dalam mantera ini ialah menggunakan "mayang". Mayang adalah sejenis bunga daripada pokok kelapa, pinang dan seumpamanya. "Ulit Mayang diulit" bermaksud satu perbuatan mengirai dan mengibaskan mayang ke atas pesakit ketika mantera dibaca.

6. Permintaan dan harapan supaya pesakit kembali pulih/sembuh.
Pengamal mantera ini memohon supaya pesakitnya kembali pulih seperti sedia kala. Maksudnya pesakit yang datang berubat dengannya akan sihat semula dan bebas daripada gangguan makluk halus. Hal ini dapat dilihat dalam petikan rangkap akhir puisi ini iaitu:

     Umbut mayang diumbut,
     Umbut dengan jala jemala,
     Pulih mayang kupulih,
     Pulih balik sedia kala.2 comments:

mashita salman said...

Assalamualaikum ,, boleh tk nyatakan kepentingan karya dalam konteks serwajagat bagi puisi ini ?

Aisyah Asilah said...

Assalamualaikum boleh tak nak minta keistimewaan yang terdapat dalam mantera ulit mayang ni