Google+ Followers

Thursday, August 4, 2016

922/1 Bahagian C: . Anas samanda seorang yang idealis. Setujukah anda.

Kemungkinan jawapan jika kita bersetuju dengan pernyataan:

Pemikiran ideal adalah satu keinginan tinggi yang ingin dicapai oleh seseorang individu. Malah kadang-kadang keinginan itu perlu diperolehi selengkap mungkin tanpa melihat realiti sebenar samada keinginan itu mampu dicapai atau tidak. Pihak yang berfikiran seperti itu biasanya sangat yakin tentang hak, akan sanggup berjuang dan pada masa yang sama mempunyai pengikut setia yang menyokong perjuangannya. Hal ini,  sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anas Samanda dalam drama Asiah Samiah.

1. Mendapatkan hak milik merupakan satu kebenaran. 
Beliau yakin usahanya tidak menyalahi undang-undang dan patut berbuat demikian. Beliau dan keluarga telah mengusahakan tanah dan mendudukinya setelah sekian lama iaitu selama 50 tahun. Sepatutnya hak milikan tanah diberikan kepada pengusahnya dan bukan diberi kepada orang lain yang tidak pernah mengusahkan tanah itu. Secara ideal sepatutnya undang-undang akan menyebelahi beliau dan penyokongnya.

2. Beliau yakin terhadap pengorbanannya itu sesuatu yang sangat mulia.
Niat Anas sangat murni dan ideal. Sepatutnya Anas diletakkan sebagai golongan yang disanjung tinggi. Apa yang dilakukan bukan sahaja untuk kepentingan diri dan keluarga malah untuk orang ramaiadalah sangat ideal. Keyakinan beliau terhadap perjuangan ini membuatkan beliau tidak berganjak dari pendiriannya untuk terus berjuang. Beliau yakin akan mendapat balasan baik hasil dari niat murninya.

3. Merasakan dirinya bebas untuk berjuang.
Perjuangan kebebasan adalah sesuatu yang universal.  Setiap individu patut diberi kebebasan untuk menyatakan pendiriannya. Beliau merasakan tindakannya tidak melampaui undang-undang negara. Malah beliau sanggup menganjurkan perhimpunan untuk menentang pihak yang berkenaan. Beliau merasakan secara ideal dirinya bebas memilih tindakan mengikut kehendaknya. 

4. Merasakan masyarakat perlu menyokong usaha beliau.
Oleh kerana merasakan berjuangan beliau betul, maka seharusnya orang ramai menyokong perjuangannya. Malah beliau yakin secara idealnya bahawa pengikutnya akan terus bersamanya demi mencapai matlamat perjuangan. Namun Marga tidak dapat menyokong usaha Anas kerana sentiasa berpandangan rasional dan berpijak di bumi nyata.

5. Pihak yang berkuasa yang dianggap kejam patut ditentang.
Perbuatan mengambil alih tanah secara tidak adil itu patut ditentang oleh Anas dan pengikutnya. Perbuatan mereka dianggap zalim dan tidak berperi kemanusiaan. Anas dan pengikut melaungkan kata-kata semangat ketika berhimpun. Namun kata-kata tidak mampu melawan kuasa dan wang ringgit. Kemenangan secara idealnya sepatutnya perpihak kepada orang yang tertindas namun apa yang terjadi adalah sebaliknya.

6. Perjuangannya adalah demi maruah diri, keluarga dan masyarakat.
Jika menang berjuang adalah sesuatu kemenangan moral dan jika sebaliknya akan menyebabkan maruah diri, keluarga dan masyarakat dianggap telah jatuh pada taraf hina. Oleh itu Anas perlu berkorban demi maruah dan perkara tersebut sangat bernilai tinggi. Secara ideal Anas berfikiran bahawa maruah itu wajib dipertahankan sekalipun terpaksa mengorbankan diri.

Kesimpulannya, Anas dianggap seorang yang bercita-cita tinggi. Namun cita dan perjuangannya tidak kesampaian. Sepatutnya beliau harus berpijak di bumi yang nyata dan akur dengan cadangan pihak yang lebih berkuasa di tempat beliau. 
Wednesday, August 3, 2016

922/1 Watak dan Perwatakan Drama Asiah Samiah

Watak dan Perwatakan

Asiah Samiah
Seorang anak tunggal yang dilahirkan oleh pasangan Tuan Setiawan Tanjung dan Puan Suari Alimin. Hidup penuh kasih sayang. Rupa paras yang cantik, berbudi bahasa dan patuh kepada orang tua.

1. Penyayang
Menyayangi orang lain sehingga sanggup mengorbankan dirinya. Beliau sangat sayang kepada ibu bapa dengan mengikuti segala kehendak orang tuanya. Beliau juga sangat sayang kepada Anas Samanda sekalipun Anas lebih mementingkan perjuangannya. 

2. Seorang yang taat dan patuh.
Beliau sangat patuh kepada kemahuan orang tuanya. Ini terbukti apabila dia ditentukan jodohnya dengan Misa Sagaraga. Walaupun pada hakikatnya dia tidak mencintai Misa Sagaraga dan dia lebih kasih kepada Anas Samanda.

3. Sanggup berkorban.
Rela melakukan apa sahaja demi kebahagiaan dan kemahuan orang lain. Walau cintanya tetap kepada Anas samanda, Asiah sanggup mengorbankan cintanya demi kemahuan kedua orang tuanya. Pengorbanannya telah mengakibatkan hidupnya musnah dan tersiksa. Beliau telah menjadi tidak siuman dan akhirnya meninggal dunia.

4. Seorang yang berpengetahuan.
Beliau telah mendapat pendidikan awal di alam persekolahan. Ibu bapanya telah menghantar beliau ke sekolah. Kebolehannya terbukti apabila beliau mampu mengungkapkan kata-kata puitis dalam lagu dan puisinya sekalipun dalam keadaan tidak siuman. 

5. Tidak siuman.
Pada awalnya beliau begitu ceria dan bijaksana. Namun fikirannya telah terganggu kerana tekanan perasaan dalam hidupnya.

Tuesday, April 5, 2016

922/2 - Kegiatan Ekonomi Tradisional.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 Ekonomi
3.2/1 Pertanian
3.2.2 Usahawan
3.2.3 Perdagangan

Calon seharusnya dapat:

mengenal pasti bidang ekonomi yang menyumbang kepada pembangunan negara.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pensejarahan Ekonomi


Haron Daud (1989), ekonomi merupakan segala kegiatan atas pekerjaan yang dijalankan oleh setiap anggota masyarakat untuk mendapatkan hasil bagi keperluan hidup mereka sama ada dalam bentuk makanan atau barangan lain. Sehubungan dengan itu Sejarah Melayu agak banyak menyentuh hal yang tersebut yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu tradisional terutama yang dijalankan oleh golongan pemerintah 

Kegiatan Ekonomi Sara Diri


Secara ringkasnya boleh dinyatakan bahawa kegiatan ekonomi sara diri dilihat dari aspek berikut:

1. Kegiatan pertanian
Boleh merujuk kepada kegiatan pertanian di Bukit Siguntang dimana Wan Empuk dan Wan Malini menanam padi huma. Peristiwa yang dikaitkan dengan tempat tersebut adalah ketika turunnya tiga orang anak keturunan Raja Suran di Bukit Siguntang (hlm. 21). Dapatan lain daripada buku tersebut dapat dilihat ketika di Singapura iaitu dalam peristiwa Badang yang asalnya seorang hamba telah menjadi kuat kerana makan muntah hantu. Badang telah berkhidmat membersihkan kebun tuannya dengan kekuatannya.

2. Kegiatan menangkap ikan (nelayan).
Kisah di Semundra Pasai dimana Merah Silu menahan lukah. Lukahnya telah dimasuki cacing gelang-gelang. Cacing tersebut telah direbus namun cacing tersebut bertukar menjadi emas. Bukti ini menunjukkan bahawa kegiatan meningkap ikan merupakan salah satu kegiatan ekonomi.

Di Singapura pula Badang juga dicerikatakan bekerja menahan lukah untuk menangkap ikan. Namun hasil tangkapannya telah dimakan oleh hantu. 

Sementara itu di Melaka, diceritakan tentang Raja Kasim yang bekerja sebagai pengail ikan dan menjual kan kepada pedagang (hlm 218)3. Memburu dan menangkap binatang.

Kegiatan memburu dan menangkap binatang adalah kegemaran raja dan pembesar. Golongan masayarakat biasa pula menjadikannya sebagai aktiviti sampingan untuk mendapatkan makanan. antaranya adalah menangkap pelanduk, kancil, rusa, ayam hutan, seladang untuk dimakan. Sementara gajah pula digunakan sebagai kenaikan. 

Ketika pembukaan Melaka diceritakan bahawa raja dan pengikut sedang memburu binatang dengan menggunakan dua ekor anjing. Namun anjing tersebut telah dikalahkan oleh pelanduk putih.4. Memungut hasil hutan.

Kegiatan mencari hasil hutan ini adalah seperti mencari rotan, damar dan getah jelutung.Persejarahan Ekonomi Perdagangan.


Friday, January 8, 2016

922/2 Mengharungi Penggal ke dua

Para pelajar dingatkan supaya memiliki naskhah teks Sejarah Melayu dan Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur. Pastikan anda membaca buku teks tersebut. Tiada jalan mudah melainkan anda membacanya. Mana mungkin anda menang perang jika ke medan tempur tanpa senjata. 

Tuesday, March 24, 2015

922/2 C : Pembangunan ekonomi Melaka dalam Sulalatus Salatin bergantung kepada kegiatan dagang

Kegiatan dagang adalah meliputi semua kegiatan perniagaan dan bantuan perniagaan. Ia meliputi aktiviti jual beli, eksport import dan bantuan perniagaan seperti pelabuhan dan pertukaran nilai termasuk emas dan perak. Mungkin kegiatan dagang dahulu tidak terlalu sistematik berbanding sekarang, namun Melaka diceritakan telah menjalankan kegiatan dagang dengan aktif dan mampu menarik ramai pedagang untuk berniaga.

Kedudukan Melaka yang strategik menjadikan Melaka masyhur dan disebut sebagai negeri di bawah angin. Melaka menjadi pusat pertemuan segala dagang. Ramai yang mengenali Melaka dengan panggilan Malakat. Orang Arab datang berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Lalu raja Melaka memeluk Islam dan menukar galaran raja menjadi Sultan. Bagi orang China pula, mereka juga datang berdagang kerana ingin bertukar barangan dari pedagang negara lain. Manakala Portugis pula sangat iri hati kepada Melaka dan sanggup memerangi Melaka dan menakluknya.

Dalam pemerintahan sultan Alaudin Riayat Syah, wujud penceritaan tentang premis kedai yang sentiasa dicerobohi oleh pencuri yang sangat ramai sehingga pemilik kedai kerugian dan tidak berani berniaga. Apabila undang-undang dikuat kuasakan oleh Temenggung Tun Mutahir, kedai-kedai kembali menjalankan urus niaga dengan aman. Melaka semakin majulah Melaka apabila suasana negeri aman dan kegiatan dagang dapat dijalankan. 

Pada satu ketika sultan Melaka telah meminta supaya dibelikan kain dari benua Keling. Barangan tersebut terdiri dari 40 jenis kain. Setiap jenis kain mengandungi 40 jenis corak dan setiap corak mengandungi 40 jenis warna. Pihak yang diminta menguruskan pembelian ini ialah Hang Nadim. Namun misi ini kurang berjaya kerana kapal dagang yang membawa kain telah dipukul ribut dan menghanytkan sebahagian besar kain yang beli. Namun peristiwa ini telah membuktikan bahawa Melaka telah melakukan kegiatan import sesama negara yang mereka kunjungi. Kegiatan ini tentunya mampu membangunkan Melaka dari sudut memenuhi keperluan penduduk setempat. 

Melupakan perangai buruk Nina Sura Dewana yang telah melakukan rasuah, didapati dirinya adalah pegawai besar yang berjawatan penghulu urusan dagang. Beliau bertugas menjaga urusan pedangang dan mengutip hasil bagi pelabuhan di Melaka. Sebarang masalah dagang perlu dirujuk kepada beliau sebagaimana urusan Raja Mendaliar ketika berdakwa dengan dirinya. Namun kuasa lebih besar tentunya di tangan Bendahara Melaka pada masa itu iaitu Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir. Jika para pegawai di Melaka menjalankan tugas dengan baik,tentunya  Melaka akan semakin maju dan begitulah yang terjadi jika sebaliknya.

Monday, March 2, 2015

922/2 Budaya Masyarakat Kampung dalam SBDKL

- Kerjasama
Mereka sentiasa bekerjasama dalam menjayakan program kampung. Ini dapat dilihat melalui aktiviti masyarakat ketika menyambut kedatangan baginda Sultan. Masyarakat kampung telah menjalankan aktiviti gotong royong demi menjayakan program perlantikan orang kaya yang baharu.

-Berbincang
Ahli masyarakat Kampung Tualang telah mengadakan perbincangan dengan cara mengadakan mesyuarat dan perjumpaan. Perbincangan dilakukan secara mesyuarat demi mencapai kesepakatan dalam membuat keputusan. 

-Bertegur sapa
Masyarakat dalam SBDKL sangat mementingkan kemesraan antara satu sama lain. Apabila berjumpa sesama ahli masayarakat, mereka akan saling bertanya khabar. Sebarang perkara yang memerlukan teguran, mereka akan saling menasihati antara satu sama lain. Pak Salim telah memberi nasihat kepada Sudin agar balik ke rumah untuk berjumpa kedua ibu bapaya.

-Tolong menolong
Budaya ini diamalkan apabila mendapati ada rakan atau ahli masyarakat yang memerlukan bantuan. Misalnya ketika rakan Sudin menghadapi masalah kewangan, Sudin telah berusaha untuk membantu rakanya itu. 

Saturday, April 26, 2014

922/2 Pembangunan negara dari sudut ekonomi

Bincangkan kegiatan ekonomi berdasarkan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur yang mungkin boleh membantu pembangunan negara pada masa kini.                                   [25]                                                             
Pendahuluan
Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan penting yang mampu memberi sumbangan besar kepada pembangunan sesebuah negara. Antara kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan adalah terdiri daripada kegiatan pertanian, jual beli. perdagangan, perikanan dan perlombongan. Sumbangan yang boleh diberi kepada pembangunan negara pula adalah seperti peningkatan produktiviti negara, peluang pekerjaan, tambahan sumber pendapatan negara, pembangunan fizikal atau infrastruktur dan peningkatan taraf hidup rakyat.

Perbincangan
1. Kegiatan pertanian adalah salah satu jenis sumber ekonomi yang dibicarakan dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Kemampuan pertanian memberi sumbangan kepada negara memang tidak dapat dinafikan. Jika dilakukan secara kecil-kecilan tentu, kegiatan ekonomi mampu memberikan pendapatan kepada sebahagian besar rakyat dalam negara. Jika dilakukan secara besar-besaran sudah pasti ia memberi peluang pekerjaan yang banyak selain dari menambahkan pengeluaran dalam sesebuah negara. Kegiatan tanaman orkid yang diusahakan oleh cik puan Tipah boleh menjadi salah satu contoh tebaik bahawa usaha pertanian ini mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Walaupun bermula dengan kegiatan pertanian secara kecil-kecilan, namun usaha tersebut boleh ditingkatkan kepada kegiatan pertanian secara besar-besaran. Dengan ini, terbukti bahawa kegiatan pertanian akan mampu membangunkan sesebuah negara. 

2. Jual beli. Contoh : broker kereta

3. Perdagangan.Contoh : eksprot lada hitam

4. Perikanan. Contoh : Tangkap ikan di Jeram Medang

5. Perlombongan. Contoh: Rancangan melombong bijih timah.

6. Perniagaan kecil-kecilan. Contoh : Pak Salim berniaga di warung.

Penutup
Berdasarkan beberapa contoh tentang kegiatan ekonomi yang telah disebut dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ternyata kegiatan tersebut mampu membangunkan negara. Namun kegiatan tersebut perlu digiatkan lagi dengan meneroka peluang-peluang baru pada masa kini. Jika kegiatan ekonomi ditingkatkan secara aktif, pembangunan negara akan bergerak lebih pantas dan akan berlaku sebaliknya jika kegiatan ekonomi tidak digiatkan.