Google+ Followers

Thursday, July 10, 2014

922/1 Budaya masyarakat yang digambarkan melalui peristiwa perkahwinan Raden emas Ayu dengan Sultan Melaka.

1. Kunjungan dan hantaran perkahwinan
Rombongan pengantin dari Melaka disambut. Rombongan Melaka telah mempersembahkan sejumlah hantaran perkahwinan.
2.  Majlis berjaga-jaga.
Ramai rakyat menyertai majlis berjaga-jaga.
3. Bunyi-bunyian alatan muzik
Banyak alatan digunakan seperti serunai, nafiri, gendang, ceracap dan sebagainya dibunyikan sebagai salah satu cara berhibur.
4. Pertunjukan atau permainan silat kepahlawanan.
Ramai rakyat menyertai permainan bagi menunjukkan kehandalan bersilat, bertempur dan bermain senjata.
5. Jamuan.
Diadakan majlis jamuan bagi menyambut rombongan pengantin.


Bincangkan budaya sambutan perkahwinan masyarakat melayu tradisional yang berlaku dalam petikan Hikayat Hang Tuah tersebut.


Wednesday, June 25, 2014

Memancing Ikan

Memancing memang mengasyikkan. Ini hasil yang tak seberapa tetapi cukup untuk lauk sekeluargaTemerih

Saturday, April 26, 2014

922/2 Pembangunan negara dari sudut ekonomi

Bincangkan kegiatan ekonomi berdasarkan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur yang mungkin boleh membantu pembangunan negara pada masa kini.                                   [25]                                                             
Pendahuluan
Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan penting yang mampu memberi sumbangan besar kepada pembangunan sesebuah negara. Antara kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan adalah terdiri daripada kegiatan pertanian, jual beli. perdagangan, perikanan dan perlombongan. Sumbangan yang boleh diberi kepada pembangunan negara pula adalah seperti peningkatan produktiviti negara, peluang pekerjaan, tambahan sumber pendapatan negara, pembangunan fizikal atau infrastruktur dan peningkatan taraf hidup rakyat.

Perbincangan
1. Kegiatan pertanian adalah salah satu jenis sumber ekonomi yang dibicarakan dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Kemampuan pertanian memberi sumbangan kepada negara memang tidak dapat dinafikan. Jika dilakukan secara kecil-kecilan tentu, kegiatan ekonomi mampu memberikan pendapatan kepada sebahagian besar rakyat dalam negara. Jika dilakukan secara besar-besaran sudah pasti ia memberi peluang pekerjaan yang banyak selain dari menambahkan pengeluaran dalam sesebuah negara. Kegiatan tanaman orkid yang diusahakan oleh cik puan Tipah boleh menjadi salah satu contoh tebaik bahawa usaha pertanian ini mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Walaupun bermula dengan kegiatan pertanian secara kecil-kecilan, namun usaha tersebut boleh ditingkatkan kepada kegiatan pertanian secara besar-besaran. Dengan ini, terbukti bahawa kegiatan pertanian akan mampu membangunkan sesebuah negara. 

2. Jual beli. Contoh : broker kereta

3. Perdagangan.Contoh : eksprot lada hitam

4. Perikanan. Contoh : Tangkap ikan di Jeram Medang

5. Perlombongan. Contoh: Rancangan melombong bijih timah.

6. Perniagaan kecil-kecilan. Contoh : Pak Salim berniaga di warung.

Penutup
Berdasarkan beberapa contoh tentang kegiatan ekonomi yang telah disebut dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ternyata kegiatan tersebut mampu membangunkan negara. Namun kegiatan tersebut perlu digiatkan lagi dengan meneroka peluang-peluang baru pada masa kini. Jika kegiatan ekonomi ditingkatkan secara aktif, pembangunan negara akan bergerak lebih pantas dan akan berlaku sebaliknya jika kegiatan ekonomi tidak digiatkan.


Saturday, February 22, 2014

922/2 Pembangunan Masyarakat Dari Sudut Pendidikan

Objektif Pembelajaran : Menjelaskan kepentingan pendidikan dalam pembangunan masyarakat.

Aktiviti Perbincangan
Pendidikan penting dalam pembangunan masyarakat. Bincangkan berdasarkan Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur.     

Pengenalan.
Definisi pendidikan: Bermaksud proses membentuk tingkah laku manusia yang baik. Manusia akan dianggap baik apabila dirinya berakhlak dan seterusnya mampu menjadi warga negara yang baik.
Definisi pembangunan masyarakat: Pembangunan masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat.
Apabila ramai individu berubah menjadi baik maka akan terbentuklah sebuah masyarakat yang baik keseluruhannya yang boleh dikategorikan sebagai masyarakat yang membangun.

Isi  perbincangan:
1. Pendidikan membentuk masyarakat yang berakhlak mulia.

Pendidikan mampu membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Golongan yang beramal dengan ilmunya akan mempraktikkan sifat-sifat baik yang dianggap mulia. Antara sifat mulia yang boleh diamalkan oleh masyarakat ialah bersopan santun, berbudi bahasa dan sabar. Contoh yang paling sesuai berdasarkan SBDKL yang jelas ialah sifat Mahani yang berpendidikan kesetiausahaan. Di tempat kerja beliau sangat berbudi bahasa kepada sesiapa sahaja yang datang ke pejabat encik Muhammad termasuk Datuk Tan. Beliau begitu senang melayani tetamu yang datang ke pejabatnya. Sifat ini patut diamalkan oleh setiap ahli masyarakat kerana golongan seperti ini akan menjadi contoh masyarakat yang dianggap membangun mindanya. Jika sebaliknya, nama baik masyarakat yang diwakili akan jatuh dan wujud tanggapan buruk.


2. Pendidikan melahirkan masyarakat yang berpelajaran tinggi.
3. Pendidikan mampu membangun masyarakat dari sudut ekonomi.
4. Pendidikan menjadikan masyarakat yang beramal dengan agama.
5. Pendidikan mengajak masyarakat agar bekerjasama
6. Pendidikan mengajar masyarakat supaya saling tolong menolong.
7. Pendidikan membentuk masyarakat yang hormat menghormati sesama mereka.
8. Pendidikan berupaya membentuk masyarakat bersatu padu.

Kesimpulan.
Perbincangan di atas telah menunjukkan bahawa pendidikan mampu membangunkan sesebuah masyarakat. Pembangunan tersebut adalah dilihat melalui amalan dan perubahan tingkahlaku yang dialami oleh masyarakat dalam novel SBDKL. Tanpa pendidikan mungkin masyarakat akan gagal dipimpin dan disatukan. Akibatnya masyarakat akan terus berpecah belah.


Friday, February 14, 2014

922/2 Perbincangan tentang Sastera dan Pembangunan Insan : Keagamaan

Matlamat Pembelajaran Pembangunan Insan dari sudut Keagamaan ialah pelajar perlu menghuraikan nilai Islam dan kehidupan beragama sebagai tonggak pembangunan sahsiah.

Pernyataan yang perlu bincangkan adalah seperti berikut:

Nilai Islam dan kehidupan beragama merupakan tonggak pembangunan sahsiah. Bincangkan berdasarkan Novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur.

Pengenalan
Nilai bermaksud kualiti, mutu, taraf dan sifat ketinggian dari sudut pemikiran, agama dan kemasyarakatan. Apabila nilai dikaitkan dengan agama Islam bererti ia berkait dengan kualiti kehidupan beragama yang menjadi pegangan dan amalan seseorang individu. Nilai Islam akan menjadi tonggak kekuatan pembentukan peribadi atau sahsiah seseorang apabila diamalkan dalam setiap kehidupan individu tersebut. Segala langkah dalam kehidupan individu perlu mengamalkan nilai agama yang suci ini supaya hidupnya tidak tergelincir dari landasan kehidupan yang sepatutnya individu itu amalkan. Nilai dari perspektif Islam merangkumi keseluruhan aspek kehidupan insan, termasuklah kedudukan, sosial, jawatan, pendidikan, pentadbiran, politik, ekonomi, kebudayaan dan seterusnya kepada hubungan antarabangsa. Tonggak kepada segala nilai Muslim adalah berpusat kepada akidah dan syariat berlandaskan kepada suruhan Allah.

Isi perbincangan.
Insan yang mempunyai pegangan agama yang kukuh akan berjaya dalam kehidupannya. Kehidupan insan yang kuat berpegang kepada akidah sudah tentu sentiasa memikirkan tentang balasan hari akhirat dalam semua tindakannya. Lebai Maarup sentiasa berfikir bagaimana untuk memastikan setiap individu dalam masyarakatnya sentiasa beramal agama setiap masa. Beliau sanggup mewakafkan tanah untuk tujuan pembinaan tempat solat dalam projek pembangunan Kampung Tualang. Sebaliknya jika Lebai Maarup tidak mempunyai pegangan agama yang kuat mungkin beliau tidak akan menghiraukan tentang apa jua perkara yang bakal terjadi di kampung beliau. Ini membuktikan bahawa amalan nilai Islam telah menjadikan Lebai Maarup seorang insan yang berjaya dalam hidup di dunia dan akhirat.

       Seterusnya insan yang berpegang dengan nilai Islam akan sentiasa rajin berusaha. Individu tersebut akan terus berusaha memperbaiki diri sekalipun terpaksa menempuh pelbagai halangan dan dugaan. Sudin yang terdidik dengan agama oleh Imam Saad tetap berusaha untuk menjadikan dirinya insan yang rajin bekerja. Dia sanggup melaksanakan apa juga tugas yang diberikan dan sentiasa menjaga nama baik keluarga. Dirinya mengenali siapa rakan dan lawan. Berbeza dengan Mat Akil yang kurang amalan agamanya dimana dirinya bersikap malas. Oleh itu hasil didikan agama yang baik dari ibu bapa telah menjadikan seseorang itu insan yang rajin berusaha.

      Selain dari itu, amalan nilai Islam juga akan menjadikan seseorang individu itu menghormati orang lain. Insan yang beramal dengan nilai Islam tentunya lebih merendah diri dan cuba memuliakan insan yang lain. Tutur kata dan adab sopannya akan menjadi bualan orang lain. Lebai Maarup sentiasa menjaga tutur katanya ketika berkomunikasi dengan pihak lain. Malah beliau tidak suka membuka aib orang lain sekalipun beliau mengetahui siapa yang telah memukul dirinya. Dirinya sanggup membuat perjumpaan dengan orang ramai semata-mata ingin mengelakkan perbuatan buruk sangka sesama orang kampung lantaran kes beliau dipukul itu. Jika beliau tidak berpegang kepada nilai dan amalan agama, sudah tentu dirinya akan menghebohkan pihak yang telah menganiaya beliau. Oleh itu amalan menghormati orang lain seharusnya menjadi amalan setiap individu yang beragama.

            Di samping itu, amalan nilai Islam boleh menjadikan diri seseorang itu menjadi pemimpin yang baik. Encik Muhammad telah mendapat didikan agama di kampung sebelum melanjutkan pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi. Bekal pengetahuan agama yang telah diterimanya menjadikan beliau seorang yang mampu memimpin organisasi perniagaan dengan cekap dan berkesan. Tanpa latar agama yang kuat, encik Muhammad mungkin sukar menerima pendapat daripada Lebai Maarup yang sebenarnya berniat baik demi kemajuan kampungnya. Beliau menerima pendapat Lebai agar menyeimbangkan pencapaian hidup di dunia dan akhirat. Sikap terbuka encik Muhammad ini telah menyebabkan usaha beliau dalam bidang perniagaan terus maju dan mendapat sokongan ramai pihak.


                Akhirnya, kehidupan beragama Islam mampu membentuk diri menjadi seorang yang amanah. Perkara ini dapat dilihat dalam diri YAB Mohd Yusuf yang sentiasa menjadi amanah menjadi pemimpin masyarakat yang dilantik melalui pilihan raya. Beliau telah menjalankan amanah kepimpinan seperti menolong orang kampung supaya dapat berpindah ke FELDA. Bagi mereka yang tidak layak ke FELDA pula diuruskan supaya mendapat kehidupan yang lebih baik lagi. Imam Saad telah dapat menjadi imam di Pekan Tualang manakala Tuk Empat Dahlan menjadi penghulu. Pak Salim pula diusahakan supaya mendapat tapak perniagaan yang baru. Semua usaha tersebut dilakukan oleh YAB Mohd Yusuf dengan bantuan para pembantunya. Sifat amanah terhadap kerja ini telah menjadikan YAB Mohd Yusuf terus dihormati dan dipilih oleh rakyat. Ini membuktikan bahawa seseorang yang hidup beragama akan menjadi cemerlang dalam kerja. Sebaliknya jika mengabaikan cara hidup Islam, mungkin YAB Mohd Yusuf akan tenggelam dengan kedudukan pangkatnya tanpa memberi apa-apa khidmat kepada rakyat yang beliau pimpin.

Penutup.
Tegasnya, nilai Islam dan kehidupan beragama mampu menjuruskan diri seseorang itu untuk menjadi seorang yang berakhlak baik, rajin, menghormati orang lain, amanah dan berjaya dalam hidup. Sebaliknya tanpa pegangan hidup beragama yang kukuh pula boleh menjuruskan diri kepada perkara-perkara yang negatif sebagaimana Mat Akil yang sentiasa mendatangkan masalah kepada penduduk sekitar. Kesimpulannya, kita perlu mengamalkan nilai Islam dan cara hidup Islam.


Friday, January 3, 2014

Mengenali Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin)

Apabila kita membaca Sejarah Melayu, kita perlu memahami beberapa latar tempat penting yang menjadi panduan kita. Berikut adalah latar penting bagi Sejarah Melayu:

1. Negeri Kida Hindi.
Negeri ini penting dikenali kerana menjadi jajahan takluk Iskandar Zulkarnain ketika hendak melihat negeri Matahari Terbit. Iskandar Zulkarnain telah berkahwin dengan puteri Shahrul Bariah. Lalu lahirlah keturunan raja melaka sehinggalah pemerintahan Raja Suran. Raja Suran dikatakan mewarisi sifat Iskandar Zulkarnain yang hebat dalam peperangan dan penakluk yang hebat. Setelah ditipu oleh orang-orang China, barulah kegiatan penaklukan bertukar kepada penerokaan negeri bawah laut. Raja Suran telah turun ke dalam laut dengan peti kaca berpesawat. Rajanya bernama Aktabul Ard, dari kaum Bu Sum yang rakyatnya separuh kafir dan separuh Islam. Seterusnya, perkahwinan Raja Suran dengan puteri Mahtabul Bahri telah melahirkan tiga orang putera Nila Utama, Nila Pahlawan dan Krisyna Pendita.

2. Bukit Siguntang Mahameru.
Negeri ini adalah tempat mula-mula tiga orang putera Raja Suran mendarat dengan menggunakan kenderaan seekor lembu dari negeri bawah laut. Kehadiran mereka telah menyebabkan persekitaran Bukit Siguntang menjadi bercahaya pada waktu malam. Setelah diperiksa oleh Wan Empuk dan Wan Malini, didapati kawasan perhumaan mereka telah berubah dimana pokok padinya bertukar sifat. Pokok padi telah berbuahkan emas, berbatangkan perak dan daunnya suasa.

Pertemuan tiga anak raja dengan Demang Lebar Daun telah menjalin hubungan baik antara golongan raja dan rakyat. Peristiwa perkahwinan putera Raja Suran dengan anak Lebar Daun telah melahirkan sebuah Waad atau perjanjian antara pihak raja dan rakyat. Setelah perjanjian, maka tiga orang anak raja ini telah menjadi raja di tempat masing-masing iaitu di Tanjung Pura, Minangkabau dan Singapura. 

3. Singapura
Nila Utama telah membuka Singapura dan menjadi raja di sana bergelar Seri Teri Buana. Peristiwa pembukaan Singapura bermula dengan perkembangan negara berkenaan yang sangat hebat. Terdapat cerita hubungan Singapura secara anakronisme dengan Majapahit. Singapura sangat hebat terutama dalam peristiwa tatal kayu dan kepala budak ditarah. Seterusnya Badang yang telah makan muntah hantu menjadi kuat dan menjadi lambang kekuatan Singapura. Cerita perkembangan Singapura terhenti sebentar apabila buku ini menyelitkan peritiwa di Semundera Pasai yang bermula dengan kisah pembukaan negeri berkenaan.

Setelah cerita Semundera Pasai tamat, kisah dalam Sejarah Melayu telah kembali semula ke Singapura. Pada kali ini kisah di Singapura lebih menjurus kepada faktor-faktor kejatuhan pemerintahan. Kisah bermula dengan Pembunuhan Tuan Jana Khatib, Singapura dilanggar todak dan pembunuhan anak Sang Rajuna Tapa. Pemerintahan Sigapura berakhir dengan kedatangan tentera Majapahit yang dijemput oleh Sang Rajuna Tapa serta tentera Singapura yang kelaparan kerana beras disorokkan. Pintu kota dibuka dan Singapura alah. Sang Rajuna Tapa dan keluarga menjadi batu dan raja Singapura melarikan diri ke Johor.

4. Semundera Pasai 
Pembukaan negeri dengan kisah Merah Silu menahan lukah dan mendapat cacing gelang-gelang. Cacing gelang-gelang direbus dan menjadi emas. Peristiwa semut besar menyebabkan nama tempat Semundera dan anjing yang menyalak bernama Pasai meneybabkan nama tempat bernama Pasai. Kemudian berlaku kisah Merah Silu memeluk Islam dan bertukar nama menjadi Sultan Maliku Saleh.

Maliku Saleh meninggal dan dua orang anak baginda dilantik menjadi pemerintah Semundera dan Pasai. Mereka ialah Maliku Mansur dan Maliku Tahir.

Berlaku kisah Maliku Tahir ditawan oleh raja Shahrun Nuwi dan dijadikan gembala ayam. Kemudian berlaku kisah Maliku Mansur mengambil seorang dayang Maliku Tahir ketika melawat adindanya (Maliku Tahir yang tiada di istana kerana telah diculik)

Maliku Tahir telah diselamatkan oleh mangkubuminya Sidi Ali Ghiatuddin dengan cara menyamar sebagai saudagar arab yang mampu memberi hadiah istimewa.  Apabila kembali ke Pasai, baginda telah mendapati dayangnya telah diambil, maka beliau telah merancang untuk menangkap Maliku Mansur. Akhirnya Sidi Asma Yaumiddin ditangkap dan dipancung. Sultan Maliku Mansur pula dibuang negeri. Akhirnya ketika Maliku Mansur dipanggil kembali dari buangan, baginda telah meninggal dunia di atas kubur Sidi Asma Yumiddin di suatu tempat bernama Padang Maya.

5. Melaka.
Pembukaan Melaka
Raja Melaka memeluk Islam
Pemerintahan Sultan Muhammad Syah
Pemerintahan Sultan Muzaffar Syah
Pemerintahan Sultan Mansur Syah
Pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah
Pemerintahan Sultan Mahmud Syah
Kejatuhan Melaka ditangan Portugis.

Huraikan setiap peristiwa pemerintahan sultan-sultan di atas.


6. Johor lama (Pusat pemerintahan Melaka selepas ditawan Portugis)

Wednesday, November 27, 2013

922/2 Sastera dan Pembangunan

Penggal kedua adalah fasa ke arah merealisasikan pembelajaran sastera sebagai "sastera gunaan". Para pelajar perlu baca dan fahami isi dua teks sastera iaitu karya agung "Sejarah Melayu" dan novel karya Keris Mas selaku sasterawan negara yang terkenal iaitu "Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur". Tanpa membaca dua teks ini, para pelajar tidak akan dapat membincangkan dengan tuntas kehendak sukatan pelajaran STPM yang ada. 

Guru adalah pemudah cara dengan membuka sebarang perbincangan yang disebut dalam sukatan. Maka para pelajarlah yang mengkaji dan membentangkan apa-apa isu yang diminta dalam pembelajaran. Perkara yang menjadi masalah besar dalam pembelajaran tingkatan enam ialah mengharapkan suapan guru sedangkan tahap tingkatan enam sama tarafnya dengan diploma pengajian tinggi. Sepatutnya apabila guru tamat menjelaskan sukatan dan isinya, maka wajarlah pelajar membentangkan apa-apa tugasan dalam sesi tutorial. 

Jika kita ke medan tempur tanpa sebarang senjata tentunya kita hanya menyerahkan nyawa kita kepada takdir tanpa sebarang usaha dan ikhtiar. Begitulah keadaannya jika kita sebagai seorang pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi tetapi tidak mempunyai persediaan yang cukup. Langkah awal anda ialah memiliki kedua-dua buah buku berkenaan. Memiliki sahaja tidak cukup. Anda perlu baca, faham dan mampu menerangkan kepada orang lain tentang isi buku berkenaan. Apapun tahniah kepada para pelajar yang mahu melayari post-post seperti ini, membaca dan sekurang-kurangnya telah melangkah awal sebelum turun merenang gelora kedua di penggal yang kedua.