Google+ Followers

Sunday, September 14, 2014

922/1 Bahagian C: Misa Sagaraga seorang yang bersifat mengambil kesempatan. Berikan ulasan anda.

1. Mengambil kesempatan untuk mendapatkan kekayaan sebanyak mungkin.
2. Mengambil kesempatan terhadap wanita (Asiah Samiah)
3. Mengambil kesempatan menggunakan harta untuk mendapatkan kedudukan.
4. Menyalahgunakan wang untuk kepentingan diri.
5. Menindas kaum yang lemah.
6. Merampas hak orang lain.
7. Menyiksa musuhnya untuk kekal berkuasa.

Sekadar beberapa pandangan untuk perbincangan.........

Thursday, September 4, 2014

922/1 bahagian C: Watak Marga digambarkan seorang yang berpijak di bumi nyata.

Marga seorang yang pernah melalui zaman perit lantaran kehidupannya yang penuh cabaran. Bapanya ditangkap kerana berjuang menentang ketidakadilan. Adik beradiknya hidup dalam keadaan susah dan tidak dipedulikan oleh masyarakat sekitar. Marga adalah rakan baik kepada Asiah Samiah. Beliau telah menjaga anak Asiah Samiah iaitu Laila Anurisah. Ketika beliau membawa Laila Anurisah dan hendak mencari Anas Samanda, beliau telah ditangkap kerana berada dalam satu perhimpunan menentang ketidakadilan anjuran Anas Samanda sekalipun kehadirannya bukan berniat untuk menyertai perjuangan Anas.

1. Beliau digambarkan sebagai seorang yang matang berfikir. Mungkin kematangan beliau diperoleh kerana telah melalui pengalaman perit ketika beliau muda. Bapanya telah dipenjarakan dan keluarganya hidup susah.

2. Marga sentiasa sabar dan bertenang. Ketenangan beliau dapat dilihat ketika berbincang dengan Anas. Beliau mampu memberikan pandangan yang bernas. Dia tidak mahu terburu-buru  untuk segera menyokong tindakan Anas Samanda walaupun apa yang diperjuangkan beliau adalah menentang ketidakadilan dan mempertahankan maruah. 

3. Sentiasa rasional. Beliau menasihati Anas Samanda agar sentiasa bertindak rasional. Apa yang telah Marga lalui telah dicurahkan kepada Anas supaya sentiasa bijak bertindak dan jangan terburu-buru. Segala pengalaman hidupnya yang susah telah mendorong dirinya tidak mahu terlibat dengan perjuangan Anas.

4. Beliau juga berpandangan jauh. Dirinya sering berfikir tentang masa depan agar apa yang akan dilakukan tidak memberi kesan negatif dan menyusahkan keluarga. Pandangan kritis beliau telah dikemukakan ketika berbincang dengan Anas Samanda.

5. Mempunyai sifat kemanusiaan yang tinggi. Sifat kemanusiaan beliau terserlah apabila beliau sanggup menjaga Laila Anurisah ketika kecil lantaran ibunya yang kurang siuman. Malah beliau sentiasa mengambil berat tentang hal ehwal Asiah Samiah ketika hidup tertekan dan terganggu pemikiran.

Semua sifat dan tindakan Marga yang dikemukakan telah menggambarkan bahawa beliau seorang yang realis dan sentiasa berpijak di bumi nyata dalam segala tindakan beliau. Sikap beliau patut dicontohi oleh ramai orang kerana sikap itu boleh menjadikan masyarakat hidup aman harmoni dan mampu mengelakkan konflik yang melampau. Semoga ramai insan dapat mencontohi sikap ini sekalipun kadangkala sikap Marga ini menyebabkan dirinya dianggap penakut.


Thursday, July 10, 2014

922/1 bahagian A: Budaya masyarakat yang digambarkan melalui peristiwa perkahwinan Raden emas Ayu dengan Sultan Melaka.

1. Kunjungan dan hantaran perkahwinan
Rombongan pengantin dari Melaka disambut. Rombongan Melaka telah mempersembahkan sejumlah hantaran perkahwinan.
2.  Majlis berjaga-jaga.
Ramai rakyat menyertai majlis berjaga-jaga.
3. Bunyi-bunyian alatan muzik
Banyak alatan digunakan seperti serunai, nafiri, gendang, ceracap dan sebagainya dibunyikan sebagai salah satu cara berhibur.
4. Pertunjukan atau permainan silat kepahlawanan.
Ramai rakyat menyertai permainan bagi menunjukkan kehandalan bersilat, bertempur dan bermain senjata.
5. Jamuan.
Diadakan majlis jamuan bagi menyambut rombongan pengantin.


Bincangkan budaya sambutan perkahwinan masyarakat melayu tradisional yang berlaku dalam petikan Hikayat Hang Tuah tersebut.


Wednesday, June 25, 2014

Memancing Ikan

Memancing memang mengasyikkan. Ini hasil yang tak seberapa tetapi cukup untuk lauk sekeluargaTemerih

Saturday, April 26, 2014

922/2 Pembangunan negara dari sudut ekonomi

Bincangkan kegiatan ekonomi berdasarkan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur yang mungkin boleh membantu pembangunan negara pada masa kini.                                   [25]                                                             
Pendahuluan
Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan penting yang mampu memberi sumbangan besar kepada pembangunan sesebuah negara. Antara kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan adalah terdiri daripada kegiatan pertanian, jual beli. perdagangan, perikanan dan perlombongan. Sumbangan yang boleh diberi kepada pembangunan negara pula adalah seperti peningkatan produktiviti negara, peluang pekerjaan, tambahan sumber pendapatan negara, pembangunan fizikal atau infrastruktur dan peningkatan taraf hidup rakyat.

Perbincangan
1. Kegiatan pertanian adalah salah satu jenis sumber ekonomi yang dibicarakan dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Kemampuan pertanian memberi sumbangan kepada negara memang tidak dapat dinafikan. Jika dilakukan secara kecil-kecilan tentu, kegiatan ekonomi mampu memberikan pendapatan kepada sebahagian besar rakyat dalam negara. Jika dilakukan secara besar-besaran sudah pasti ia memberi peluang pekerjaan yang banyak selain dari menambahkan pengeluaran dalam sesebuah negara. Kegiatan tanaman orkid yang diusahakan oleh cik puan Tipah boleh menjadi salah satu contoh tebaik bahawa usaha pertanian ini mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Walaupun bermula dengan kegiatan pertanian secara kecil-kecilan, namun usaha tersebut boleh ditingkatkan kepada kegiatan pertanian secara besar-besaran. Dengan ini, terbukti bahawa kegiatan pertanian akan mampu membangunkan sesebuah negara. 

2. Jual beli. Contoh : broker kereta

3. Perdagangan.Contoh : eksprot lada hitam

4. Perikanan. Contoh : Tangkap ikan di Jeram Medang

5. Perlombongan. Contoh: Rancangan melombong bijih timah.

6. Perniagaan kecil-kecilan. Contoh : Pak Salim berniaga di warung.

Penutup
Berdasarkan beberapa contoh tentang kegiatan ekonomi yang telah disebut dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ternyata kegiatan tersebut mampu membangunkan negara. Namun kegiatan tersebut perlu digiatkan lagi dengan meneroka peluang-peluang baru pada masa kini. Jika kegiatan ekonomi ditingkatkan secara aktif, pembangunan negara akan bergerak lebih pantas dan akan berlaku sebaliknya jika kegiatan ekonomi tidak digiatkan.


Saturday, February 22, 2014

922/2 Pembangunan Masyarakat Dari Sudut Pendidikan

Objektif Pembelajaran : Menjelaskan kepentingan pendidikan dalam pembangunan masyarakat.

Aktiviti Perbincangan
Pendidikan penting dalam pembangunan masyarakat. Bincangkan berdasarkan Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur.     

Pengenalan.
Definisi pendidikan: Bermaksud proses membentuk tingkah laku manusia yang baik. Manusia akan dianggap baik apabila dirinya berakhlak dan seterusnya mampu menjadi warga negara yang baik.
Definisi pembangunan masyarakat: Pembangunan masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat.
Apabila ramai individu berubah menjadi baik maka akan terbentuklah sebuah masyarakat yang baik keseluruhannya yang boleh dikategorikan sebagai masyarakat yang membangun.

Isi  perbincangan:
1. Pendidikan membentuk masyarakat yang berakhlak mulia.

Pendidikan mampu membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Golongan yang beramal dengan ilmunya akan mempraktikkan sifat-sifat baik yang dianggap mulia. Antara sifat mulia yang boleh diamalkan oleh masyarakat ialah bersopan santun, berbudi bahasa dan sabar. Contoh yang paling sesuai berdasarkan SBDKL yang jelas ialah sifat Mahani yang berpendidikan kesetiausahaan. Di tempat kerja beliau sangat berbudi bahasa kepada sesiapa sahaja yang datang ke pejabat encik Muhammad termasuk Datuk Tan. Beliau begitu senang melayani tetamu yang datang ke pejabatnya. Sifat ini patut diamalkan oleh setiap ahli masyarakat kerana golongan seperti ini akan menjadi contoh masyarakat yang dianggap membangun mindanya. Jika sebaliknya, nama baik masyarakat yang diwakili akan jatuh dan wujud tanggapan buruk.


2. Pendidikan melahirkan masyarakat yang berpelajaran tinggi.
3. Pendidikan mampu membangun masyarakat dari sudut ekonomi.
4. Pendidikan menjadikan masyarakat yang beramal dengan agama.
5. Pendidikan mengajak masyarakat agar bekerjasama
6. Pendidikan mengajar masyarakat supaya saling tolong menolong.
7. Pendidikan membentuk masyarakat yang hormat menghormati sesama mereka.
8. Pendidikan berupaya membentuk masyarakat bersatu padu.

Kesimpulan.
Perbincangan di atas telah menunjukkan bahawa pendidikan mampu membangunkan sesebuah masyarakat. Pembangunan tersebut adalah dilihat melalui amalan dan perubahan tingkahlaku yang dialami oleh masyarakat dalam novel SBDKL. Tanpa pendidikan mungkin masyarakat akan gagal dipimpin dan disatukan. Akibatnya masyarakat akan terus berpecah belah.


Friday, February 14, 2014

922/2 Perbincangan tentang Sastera dan Pembangunan Insan : Keagamaan

Matlamat Pembelajaran Pembangunan Insan dari sudut Keagamaan ialah pelajar perlu menghuraikan nilai Islam dan kehidupan beragama sebagai tonggak pembangunan sahsiah.

Pernyataan yang perlu bincangkan adalah seperti berikut:

Nilai Islam dan kehidupan beragama merupakan tonggak pembangunan sahsiah. Bincangkan berdasarkan Novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur.

Pengenalan
Nilai bermaksud kualiti, mutu, taraf dan sifat ketinggian dari sudut pemikiran, agama dan kemasyarakatan. Apabila nilai dikaitkan dengan agama Islam bererti ia berkait dengan kualiti kehidupan beragama yang menjadi pegangan dan amalan seseorang individu. Nilai Islam akan menjadi tonggak kekuatan pembentukan peribadi atau sahsiah seseorang apabila diamalkan dalam setiap kehidupan individu tersebut. Segala langkah dalam kehidupan individu perlu mengamalkan nilai agama yang suci ini supaya hidupnya tidak tergelincir dari landasan kehidupan yang sepatutnya individu itu amalkan. Nilai dari perspektif Islam merangkumi keseluruhan aspek kehidupan insan, termasuklah kedudukan, sosial, jawatan, pendidikan, pentadbiran, politik, ekonomi, kebudayaan dan seterusnya kepada hubungan antarabangsa. Tonggak kepada segala nilai Muslim adalah berpusat kepada akidah dan syariat berlandaskan kepada suruhan Allah.

Isi perbincangan.
Insan yang mempunyai pegangan agama yang kukuh akan berjaya dalam kehidupannya. Kehidupan insan yang kuat berpegang kepada akidah sudah tentu sentiasa memikirkan tentang balasan hari akhirat dalam semua tindakannya. Lebai Maarup sentiasa berfikir bagaimana untuk memastikan setiap individu dalam masyarakatnya sentiasa beramal agama setiap masa. Beliau sanggup mewakafkan tanah untuk tujuan pembinaan tempat solat dalam projek pembangunan Kampung Tualang. Sebaliknya jika Lebai Maarup tidak mempunyai pegangan agama yang kuat mungkin beliau tidak akan menghiraukan tentang apa jua perkara yang bakal terjadi di kampung beliau. Ini membuktikan bahawa amalan nilai Islam telah menjadikan Lebai Maarup seorang insan yang berjaya dalam hidup di dunia dan akhirat.

       Seterusnya insan yang berpegang dengan nilai Islam akan sentiasa rajin berusaha. Individu tersebut akan terus berusaha memperbaiki diri sekalipun terpaksa menempuh pelbagai halangan dan dugaan. Sudin yang terdidik dengan agama oleh Imam Saad tetap berusaha untuk menjadikan dirinya insan yang rajin bekerja. Dia sanggup melaksanakan apa juga tugas yang diberikan dan sentiasa menjaga nama baik keluarga. Dirinya mengenali siapa rakan dan lawan. Berbeza dengan Mat Akil yang kurang amalan agamanya dimana dirinya bersikap malas. Oleh itu hasil didikan agama yang baik dari ibu bapa telah menjadikan seseorang itu insan yang rajin berusaha.

      Selain dari itu, amalan nilai Islam juga akan menjadikan seseorang individu itu menghormati orang lain. Insan yang beramal dengan nilai Islam tentunya lebih merendah diri dan cuba memuliakan insan yang lain. Tutur kata dan adab sopannya akan menjadi bualan orang lain. Lebai Maarup sentiasa menjaga tutur katanya ketika berkomunikasi dengan pihak lain. Malah beliau tidak suka membuka aib orang lain sekalipun beliau mengetahui siapa yang telah memukul dirinya. Dirinya sanggup membuat perjumpaan dengan orang ramai semata-mata ingin mengelakkan perbuatan buruk sangka sesama orang kampung lantaran kes beliau dipukul itu. Jika beliau tidak berpegang kepada nilai dan amalan agama, sudah tentu dirinya akan menghebohkan pihak yang telah menganiaya beliau. Oleh itu amalan menghormati orang lain seharusnya menjadi amalan setiap individu yang beragama.

            Di samping itu, amalan nilai Islam boleh menjadikan diri seseorang itu menjadi pemimpin yang baik. Encik Muhammad telah mendapat didikan agama di kampung sebelum melanjutkan pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi. Bekal pengetahuan agama yang telah diterimanya menjadikan beliau seorang yang mampu memimpin organisasi perniagaan dengan cekap dan berkesan. Tanpa latar agama yang kuat, encik Muhammad mungkin sukar menerima pendapat daripada Lebai Maarup yang sebenarnya berniat baik demi kemajuan kampungnya. Beliau menerima pendapat Lebai agar menyeimbangkan pencapaian hidup di dunia dan akhirat. Sikap terbuka encik Muhammad ini telah menyebabkan usaha beliau dalam bidang perniagaan terus maju dan mendapat sokongan ramai pihak.


                Akhirnya, kehidupan beragama Islam mampu membentuk diri menjadi seorang yang amanah. Perkara ini dapat dilihat dalam diri YAB Mohd Yusuf yang sentiasa menjadi amanah menjadi pemimpin masyarakat yang dilantik melalui pilihan raya. Beliau telah menjalankan amanah kepimpinan seperti menolong orang kampung supaya dapat berpindah ke FELDA. Bagi mereka yang tidak layak ke FELDA pula diuruskan supaya mendapat kehidupan yang lebih baik lagi. Imam Saad telah dapat menjadi imam di Pekan Tualang manakala Tuk Empat Dahlan menjadi penghulu. Pak Salim pula diusahakan supaya mendapat tapak perniagaan yang baru. Semua usaha tersebut dilakukan oleh YAB Mohd Yusuf dengan bantuan para pembantunya. Sifat amanah terhadap kerja ini telah menjadikan YAB Mohd Yusuf terus dihormati dan dipilih oleh rakyat. Ini membuktikan bahawa seseorang yang hidup beragama akan menjadi cemerlang dalam kerja. Sebaliknya jika mengabaikan cara hidup Islam, mungkin YAB Mohd Yusuf akan tenggelam dengan kedudukan pangkatnya tanpa memberi apa-apa khidmat kepada rakyat yang beliau pimpin.

Penutup.
Tegasnya, nilai Islam dan kehidupan beragama mampu menjuruskan diri seseorang itu untuk menjadi seorang yang berakhlak baik, rajin, menghormati orang lain, amanah dan berjaya dalam hidup. Sebaliknya tanpa pegangan hidup beragama yang kukuh pula boleh menjuruskan diri kepada perkara-perkara yang negatif sebagaimana Mat Akil yang sentiasa mendatangkan masalah kepada penduduk sekitar. Kesimpulannya, kita perlu mengamalkan nilai Islam dan cara hidup Islam.