Google+ Followers

Tuesday, April 5, 2016

922/2 - Kegiatan Ekonomi Tradisional.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 Ekonomi
3.2/1 Pertanian
3.2.2 Usahawan
3.2.3 Perdagangan

Calon seharusnya dapat:

mengenal pasti bidang ekonomi yang menyumbang kepada pembangunan negara.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pensejarahan Ekonomi


Haron Daud (1989), ekonomi merupakan segala kegiatan atas pekerjaan yang dijalankan oleh setiap anggota masyarakat untuk mendapatkan hasil bagi keperluan hidup mereka sama ada dalam bentuk makanan atau barangan lain. Sehubungan dengan itu Sejarah Melayu agak banyak menyentuh hal yang tersebut yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu tradisional terutama yang dijalankan oleh golongan pemerintah 

Kegiatan Ekonomi Sara Diri


Secara ringkasnya boleh dinyatakan bahawa kegiatan ekonomi sara diri dilihat dari aspek berikut:

1. Kegiatan pertanian
Boleh merujuk kepada kegiatan pertanian di Bukit Siguntang dimana Wan Empuk dan Wan Malini menanam padi huma. Peristiwa yang dikaitkan dengan tempat tersebut adalah ketika turunnya tiga orang anak keturunan Raja Suran di Bukit Siguntang (hlm. 21). Dapatan lain daripada buku tersebut dapat dilihat ketika di Singapura iaitu dalam peristiwa Badang yang asalnya seorang hamba telah menjadi kuat kerana makan muntah hantu. Badang telah berkhidmat membersihkan kebun tuannya dengan kekuatannya.

2. Kegiatan menangkap ikan (nelayan).
Kisah di Semundra Pasai dimana Merah Silu menahan lukah. Lukahnya telah dimasuki cacing gelang-gelang. Cacing tersebut telah direbus namun cacing tersebut bertukar menjadi emas. Bukti ini menunjukkan bahawa kegiatan meningkap ikan merupakan salah satu kegiatan ekonomi.

Di Singapura pula Badang juga dicerikatakan bekerja menahan lukah untuk menangkap ikan. Namun hasil tangkapannya telah dimakan oleh hantu. 

Sementara itu di Melaka, diceritakan tentang Raja Kasim yang bekerja sebagai pengail ikan dan menjual kan kepada pedagang (hlm 218)3. Memburu dan menangkap binatang.

Kegiatan memburu dan menangkap binatang adalah kegemaran raja dan pembesar. Golongan masayarakat biasa pula menjadikannya sebagai aktiviti sampingan untuk mendapatkan makanan. antaranya adalah menangkap pelanduk, kancil, rusa, ayam hutan, seladang untuk dimakan. Sementara gajah pula digunakan sebagai kenaikan. 

Ketika pembukaan Melaka diceritakan bahawa raja dan pengikut sedang memburu binatang dengan menggunakan dua ekor anjing. Namun anjing tersebut telah dikalahkan oleh pelanduk putih.4. Memungut hasil hutan.

Kegiatan mencari hasil hutan ini adalah seperti mencari rotan, damar dan getah jelutung.Persejarahan Ekonomi Perdagangan.


Friday, January 8, 2016

922/2 Mengharungi Penggal ke dua

Para pelajar dingatkan supaya memiliki naskhah teks Sejarah Melayu dan Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur. Pastikan anda membaca buku teks tersebut. Tiada jalan mudah melainkan anda membacanya. Mana mungkin anda menang perang jika ke medan tempur tanpa senjata. 

Tuesday, March 24, 2015

922/2 C : Pembangunan ekonomi Melaka dalam Sulalatus Salatin bergantung kepada kegiatan dagang

Kegiatan dagang adalah meliputi semua kegiatan perniagaan dan bantuan perniagaan. Ia meliputi aktiviti jual beli, eksport import dan bantuan perniagaan seperti pelabuhan dan pertukaran nilai termasuk emas dan perak. Mungkin kegiatan dagang dahulu tidak terlalu sistematik berbanding sekarang, namun Melaka diceritakan telah menjalankan kegiatan dagang dengan aktif dan mampu menarik ramai pedagang untuk berniaga.

Kedudukan Melaka yang strategik menjadikan Melaka masyhur dan disebut sebagai negeri di bawah angin. Melaka menjadi pusat pertemuan segala dagang. Ramai yang mengenali Melaka dengan panggilan Malakat. Orang Arab datang berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Lalu raja Melaka memeluk Islam dan menukar galaran raja menjadi Sultan. Bagi orang China pula, mereka juga datang berdagang kerana ingin bertukar barangan dari pedagang negara lain. Manakala Portugis pula sangat iri hati kepada Melaka dan sanggup memerangi Melaka dan menakluknya.

Dalam pemerintahan sultan Alaudin Riayat Syah, wujud penceritaan tentang premis kedai yang sentiasa dicerobohi oleh pencuri yang sangat ramai sehingga pemilik kedai kerugian dan tidak berani berniaga. Apabila undang-undang dikuat kuasakan oleh Temenggung Tun Mutahir, kedai-kedai kembali menjalankan urus niaga dengan aman. Melaka semakin majulah Melaka apabila suasana negeri aman dan kegiatan dagang dapat dijalankan. 

Pada satu ketika sultan Melaka telah meminta supaya dibelikan kain dari benua Keling. Barangan tersebut terdiri dari 40 jenis kain. Setiap jenis kain mengandungi 40 jenis corak dan setiap corak mengandungi 40 jenis warna. Pihak yang diminta menguruskan pembelian ini ialah Hang Nadim. Namun misi ini kurang berjaya kerana kapal dagang yang membawa kain telah dipukul ribut dan menghanytkan sebahagian besar kain yang beli. Namun peristiwa ini telah membuktikan bahawa Melaka telah melakukan kegiatan import sesama negara yang mereka kunjungi. Kegiatan ini tentunya mampu membangunkan Melaka dari sudut memenuhi keperluan penduduk setempat. 

Melupakan perangai buruk Nina Sura Dewana yang telah melakukan rasuah, didapati dirinya adalah pegawai besar yang berjawatan penghulu urusan dagang. Beliau bertugas menjaga urusan pedangang dan mengutip hasil bagi pelabuhan di Melaka. Sebarang masalah dagang perlu dirujuk kepada beliau sebagaimana urusan Raja Mendaliar ketika berdakwa dengan dirinya. Namun kuasa lebih besar tentunya di tangan Bendahara Melaka pada masa itu iaitu Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir. Jika para pegawai di Melaka menjalankan tugas dengan baik,tentunya  Melaka akan semakin maju dan begitulah yang terjadi jika sebaliknya.

Monday, March 2, 2015

922/2 Budaya Masyarakat Kampung dalam SBDKL

- Kerjasama
Mereka sentiasa bekerjasama dalam menjayakan program kampung. Ini dapat dilihat melalui aktiviti masyarakat ketika menyambut kedatangan baginda Sultan. Masyarakat kampung telah menjalankan aktiviti gotong royong demi menjayakan program perlantikan orang kaya yang baharu.

-Berbincang
Ahli masyarakat Kampung Tualang telah mengadakan perbincangan dengan cara mengadakan mesyuarat dan perjumpaan. Perbincangan dilakukan secara mesyuarat demi mencapai kesepakatan dalam membuat keputusan. 

-Bertegur sapa
Masyarakat dalam SBDKL sangat mementingkan kemesraan antara satu sama lain. Apabila berjumpa sesama ahli masayarakat, mereka akan saling bertanya khabar. Sebarang perkara yang memerlukan teguran, mereka akan saling menasihati antara satu sama lain. Pak Salim telah memberi nasihat kepada Sudin agar balik ke rumah untuk berjumpa kedua ibu bapaya.

-Tolong menolong
Budaya ini diamalkan apabila mendapati ada rakan atau ahli masyarakat yang memerlukan bantuan. Misalnya ketika rakan Sudin menghadapi masalah kewangan, Sudin telah berusaha untuk membantu rakanya itu. 

Saturday, April 26, 2014

922/2 Pembangunan negara dari sudut ekonomi

Bincangkan kegiatan ekonomi berdasarkan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur yang mungkin boleh membantu pembangunan negara pada masa kini.                                   [25]                                                             
Pendahuluan
Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan penting yang mampu memberi sumbangan besar kepada pembangunan sesebuah negara. Antara kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan adalah terdiri daripada kegiatan pertanian, jual beli. perdagangan, perikanan dan perlombongan. Sumbangan yang boleh diberi kepada pembangunan negara pula adalah seperti peningkatan produktiviti negara, peluang pekerjaan, tambahan sumber pendapatan negara, pembangunan fizikal atau infrastruktur dan peningkatan taraf hidup rakyat.

Perbincangan
1. Kegiatan pertanian adalah salah satu jenis sumber ekonomi yang dibicarakan dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Kemampuan pertanian memberi sumbangan kepada negara memang tidak dapat dinafikan. Jika dilakukan secara kecil-kecilan tentu, kegiatan ekonomi mampu memberikan pendapatan kepada sebahagian besar rakyat dalam negara. Jika dilakukan secara besar-besaran sudah pasti ia memberi peluang pekerjaan yang banyak selain dari menambahkan pengeluaran dalam sesebuah negara. Kegiatan tanaman orkid yang diusahakan oleh cik puan Tipah boleh menjadi salah satu contoh tebaik bahawa usaha pertanian ini mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Walaupun bermula dengan kegiatan pertanian secara kecil-kecilan, namun usaha tersebut boleh ditingkatkan kepada kegiatan pertanian secara besar-besaran. Dengan ini, terbukti bahawa kegiatan pertanian akan mampu membangunkan sesebuah negara. 

2. Jual beli. Contoh : broker kereta

3. Perdagangan.Contoh : eksprot lada hitam

4. Perikanan. Contoh : Tangkap ikan di Jeram Medang

5. Perlombongan. Contoh: Rancangan melombong bijih timah.

6. Perniagaan kecil-kecilan. Contoh : Pak Salim berniaga di warung.

Penutup
Berdasarkan beberapa contoh tentang kegiatan ekonomi yang telah disebut dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur ternyata kegiatan tersebut mampu membangunkan negara. Namun kegiatan tersebut perlu digiatkan lagi dengan meneroka peluang-peluang baru pada masa kini. Jika kegiatan ekonomi ditingkatkan secara aktif, pembangunan negara akan bergerak lebih pantas dan akan berlaku sebaliknya jika kegiatan ekonomi tidak digiatkan.


Saturday, February 22, 2014

922/2 Pembangunan Masyarakat Dari Sudut Pendidikan

Objektif Pembelajaran : Menjelaskan kepentingan pendidikan dalam pembangunan masyarakat.

Aktiviti Perbincangan
Pendidikan penting dalam pembangunan masyarakat. Bincangkan berdasarkan Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur.     

Pengenalan.
Definisi pendidikan: Bermaksud proses membentuk tingkah laku manusia yang baik. Manusia akan dianggap baik apabila dirinya berakhlak dan seterusnya mampu menjadi warga negara yang baik.
Definisi pembangunan masyarakat: Pembangunan masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik lagi bagi masyarakat.
Apabila ramai individu berubah menjadi baik maka akan terbentuklah sebuah masyarakat yang baik keseluruhannya yang boleh dikategorikan sebagai masyarakat yang membangun.

Isi  perbincangan:
1. Pendidikan membentuk masyarakat yang berakhlak mulia.

Pendidikan mampu membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Golongan yang beramal dengan ilmunya akan mempraktikkan sifat-sifat baik yang dianggap mulia. Antara sifat mulia yang boleh diamalkan oleh masyarakat ialah bersopan santun, berbudi bahasa dan sabar. Contoh yang paling sesuai berdasarkan SBDKL yang jelas ialah sifat Mahani yang berpendidikan kesetiausahaan. Di tempat kerja beliau sangat berbudi bahasa kepada sesiapa sahaja yang datang ke pejabat encik Muhammad termasuk Datuk Tan. Beliau begitu senang melayani tetamu yang datang ke pejabatnya. Sifat ini patut diamalkan oleh setiap ahli masyarakat kerana golongan seperti ini akan menjadi contoh masyarakat yang dianggap membangun mindanya. Jika sebaliknya, nama baik masyarakat yang diwakili akan jatuh dan wujud tanggapan buruk.


2. Pendidikan melahirkan masyarakat yang berpelajaran tinggi.
3. Pendidikan mampu membangun masyarakat dari sudut ekonomi.
4. Pendidikan menjadikan masyarakat yang beramal dengan agama.
5. Pendidikan mengajak masyarakat agar bekerjasama
6. Pendidikan mengajar masyarakat supaya saling tolong menolong.
7. Pendidikan membentuk masyarakat yang hormat menghormati sesama mereka.
8. Pendidikan berupaya membentuk masyarakat bersatu padu.

Kesimpulan.
Perbincangan di atas telah menunjukkan bahawa pendidikan mampu membangunkan sesebuah masyarakat. Pembangunan tersebut adalah dilihat melalui amalan dan perubahan tingkahlaku yang dialami oleh masyarakat dalam novel SBDKL. Tanpa pendidikan mungkin masyarakat akan gagal dipimpin dan disatukan. Akibatnya masyarakat akan terus berpecah belah.


Friday, February 14, 2014

922/2 Perbincangan tentang Sastera dan Pembangunan Insan : Keagamaan

Matlamat Pembelajaran Pembangunan Insan dari sudut Keagamaan ialah pelajar perlu menghuraikan nilai Islam dan kehidupan beragama sebagai tonggak pembangunan sahsiah.

Pernyataan yang perlu bincangkan adalah seperti berikut:

Nilai Islam dan kehidupan beragama merupakan tonggak pembangunan sahsiah. Bincangkan berdasarkan Novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur.

Pengenalan
Nilai bermaksud kualiti, mutu, taraf dan sifat ketinggian dari sudut pemikiran, agama dan kemasyarakatan. Apabila nilai dikaitkan dengan agama Islam bererti ia berkait dengan kualiti kehidupan beragama yang menjadi pegangan dan amalan seseorang individu. Nilai Islam akan menjadi tonggak kekuatan pembentukan peribadi atau sahsiah seseorang apabila diamalkan dalam setiap kehidupan individu tersebut. Segala langkah dalam kehidupan individu perlu mengamalkan nilai agama yang suci ini supaya hidupnya tidak tergelincir dari landasan kehidupan yang sepatutnya individu itu amalkan. Nilai dari perspektif Islam merangkumi keseluruhan aspek kehidupan insan, termasuklah kedudukan, sosial, jawatan, pendidikan, pentadbiran, politik, ekonomi, kebudayaan dan seterusnya kepada hubungan antarabangsa. Tonggak kepada segala nilai Muslim adalah berpusat kepada akidah dan syariat berlandaskan kepada suruhan Allah.

Isi perbincangan.
Insan yang mempunyai pegangan agama yang kukuh akan berjaya dalam kehidupannya. Kehidupan insan yang kuat berpegang kepada akidah sudah tentu sentiasa memikirkan tentang balasan hari akhirat dalam semua tindakannya. Lebai Maarup sentiasa berfikir bagaimana untuk memastikan setiap individu dalam masyarakatnya sentiasa beramal agama setiap masa. Beliau sanggup mewakafkan tanah untuk tujuan pembinaan tempat solat dalam projek pembangunan Kampung Tualang. Sebaliknya jika Lebai Maarup tidak mempunyai pegangan agama yang kuat mungkin beliau tidak akan menghiraukan tentang apa jua perkara yang bakal terjadi di kampung beliau. Ini membuktikan bahawa amalan nilai Islam telah menjadikan Lebai Maarup seorang insan yang berjaya dalam hidup di dunia dan akhirat.

       Seterusnya insan yang berpegang dengan nilai Islam akan sentiasa rajin berusaha. Individu tersebut akan terus berusaha memperbaiki diri sekalipun terpaksa menempuh pelbagai halangan dan dugaan. Sudin yang terdidik dengan agama oleh Imam Saad tetap berusaha untuk menjadikan dirinya insan yang rajin bekerja. Dia sanggup melaksanakan apa juga tugas yang diberikan dan sentiasa menjaga nama baik keluarga. Dirinya mengenali siapa rakan dan lawan. Berbeza dengan Mat Akil yang kurang amalan agamanya dimana dirinya bersikap malas. Oleh itu hasil didikan agama yang baik dari ibu bapa telah menjadikan seseorang itu insan yang rajin berusaha.

      Selain dari itu, amalan nilai Islam juga akan menjadikan seseorang individu itu menghormati orang lain. Insan yang beramal dengan nilai Islam tentunya lebih merendah diri dan cuba memuliakan insan yang lain. Tutur kata dan adab sopannya akan menjadi bualan orang lain. Lebai Maarup sentiasa menjaga tutur katanya ketika berkomunikasi dengan pihak lain. Malah beliau tidak suka membuka aib orang lain sekalipun beliau mengetahui siapa yang telah memukul dirinya. Dirinya sanggup membuat perjumpaan dengan orang ramai semata-mata ingin mengelakkan perbuatan buruk sangka sesama orang kampung lantaran kes beliau dipukul itu. Jika beliau tidak berpegang kepada nilai dan amalan agama, sudah tentu dirinya akan menghebohkan pihak yang telah menganiaya beliau. Oleh itu amalan menghormati orang lain seharusnya menjadi amalan setiap individu yang beragama.

            Di samping itu, amalan nilai Islam boleh menjadikan diri seseorang itu menjadi pemimpin yang baik. Encik Muhammad telah mendapat didikan agama di kampung sebelum melanjutkan pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi. Bekal pengetahuan agama yang telah diterimanya menjadikan beliau seorang yang mampu memimpin organisasi perniagaan dengan cekap dan berkesan. Tanpa latar agama yang kuat, encik Muhammad mungkin sukar menerima pendapat daripada Lebai Maarup yang sebenarnya berniat baik demi kemajuan kampungnya. Beliau menerima pendapat Lebai agar menyeimbangkan pencapaian hidup di dunia dan akhirat. Sikap terbuka encik Muhammad ini telah menyebabkan usaha beliau dalam bidang perniagaan terus maju dan mendapat sokongan ramai pihak.


                Akhirnya, kehidupan beragama Islam mampu membentuk diri menjadi seorang yang amanah. Perkara ini dapat dilihat dalam diri YAB Mohd Yusuf yang sentiasa menjadi amanah menjadi pemimpin masyarakat yang dilantik melalui pilihan raya. Beliau telah menjalankan amanah kepimpinan seperti menolong orang kampung supaya dapat berpindah ke FELDA. Bagi mereka yang tidak layak ke FELDA pula diuruskan supaya mendapat kehidupan yang lebih baik lagi. Imam Saad telah dapat menjadi imam di Pekan Tualang manakala Tuk Empat Dahlan menjadi penghulu. Pak Salim pula diusahakan supaya mendapat tapak perniagaan yang baru. Semua usaha tersebut dilakukan oleh YAB Mohd Yusuf dengan bantuan para pembantunya. Sifat amanah terhadap kerja ini telah menjadikan YAB Mohd Yusuf terus dihormati dan dipilih oleh rakyat. Ini membuktikan bahawa seseorang yang hidup beragama akan menjadi cemerlang dalam kerja. Sebaliknya jika mengabaikan cara hidup Islam, mungkin YAB Mohd Yusuf akan tenggelam dengan kedudukan pangkatnya tanpa memberi apa-apa khidmat kepada rakyat yang beliau pimpin.

Penutup.
Tegasnya, nilai Islam dan kehidupan beragama mampu menjuruskan diri seseorang itu untuk menjadi seorang yang berakhlak baik, rajin, menghormati orang lain, amanah dan berjaya dalam hidup. Sebaliknya tanpa pegangan hidup beragama yang kukuh pula boleh menjuruskan diri kepada perkara-perkara yang negatif sebagaimana Mat Akil yang sentiasa mendatangkan masalah kepada penduduk sekitar. Kesimpulannya, kita perlu mengamalkan nilai Islam dan cara hidup Islam.