Google+ Followers

Wednesday, September 12, 2012

Panduan Kajian Prosa Moden

Calon-calon seharusnya dapat:

a) mengenal pasti dan menjelaskan aspek intrinsik dan ekstrinsik dalam prosa moden terpilih;

Berdasarkan kesusasteraan :
- Intrinsik bermaksud aspek dalaman bagi karya.
- Ekstrinsik bermaksud aspek luaran bagi karya.

b)menyatakan aspek estetik dalam karya kajian;

c) menerangkan kepelbagaian aspek pemikiran masyarakat dalam karya.

d) menghuraikan kandungan karya;

e)menganalisis karya.
analisis 1. penghuraian atau pengupasan sesuatu perkara utk mengetahui selok-beloknya (buruk baiknya dll); kajianNo comments: