Google+ Followers

Thursday, July 26, 2012

Panduan Kajian Puisi

Puisi Tradisional


Banyak daripada puisi Melayu tergolong dalam genre tradisional yang muncul dalam zaman sebelum berkembangnya tradisi tulisan pencetakan. Puisi dalam Bahasa Melayu larut dalam jiwa masyarakat Melayu tidak hanya sebagai satu hasil kesenian, tetapi juga mengjangkau alam mistik, berperanan sebagai wadah pemeliharaan adat, pembinaan sahsiah, pengajaran agama, pengajaran ilmupengasih, pertahanan, hiburan, dan kepercayaan[1].
Tidak dapat dipastikan tarikh sebenar sejarah mula perkembangan puisi Melayu tradisional. Berdasarkan kajian oleh ramai sarjana, dapat dikatakan perkembangan puisi Melayu tradisional telah bermula secara bersama dan sezaman dengan perkembangan prosa Melayu tradisional. Ini dapat dibuktikan dengan kehadiran banyak genre puisi tradisional dalam karya hikayat dan cerita-cerita rakyat.


Calon seharusnya dapat:

a) mengenal pasti jenis dan ciri-ciri puisi tradisional terpilih;
b) menyatakan kepentingan karya dalam konteks sarwajagat (world view) masyarakat Melayu tradisional;
c) menyatakan aspek estetik dalan karya kajian;
d) menghuraikan kepelbagaian aspek pemikiran masyarakat dalam karya;
e) menjelaskan nilai kemanusiaan, kepercayaan, dan keagamaan dalam puisi tradisional;
f) menganalisis karya.

Masa pemelajaran 20 waktu
Puisi tradisonal terdapat 7 tajuk.
Puisi Moden
Calon-calon seharusnya dapat:

a) mengenal pasti dan menjelaskan aspek intrinsik dan ekstrinsik dalam puisi moden terpilih;
b) menyatakan aspek estetika dalam karya kajian;
c) menghuraikan kepelbagaian aspek pemikiran masyarakat dalam karya;
d) menganalisis karya.

Masa pembelajaran 20 waktu
Jumlah sajak = 7 tajuk

No comments: