Google+ Followers

Monday, January 7, 2013

922/2 Sastera dan PembangunanSastera dan Pembangunan  (922/2) terdiri daripada tiga tajuk, iaitu:

Pembangunan Insan 
Pembangunan Masyarakat
Pembangunan Negara

Teks kajian bahagian ini:
A. Samad Ahmad (Penyelenggara), 2003. Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu), Edisi Pelajar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Keris Mas, 2003. Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Setiap daripada tajuk di  atas akan ditanya dua soalan

Bahagian A : Pembangunan Insan                   - 2 soalan
Bahagian B: Pembangunan Masyarakat          - 2 soalan
Bahagian C: Pembangunan Negara                 - 2 soalan

            Perlu diingatkan bahawa daripada setiap dua soalan di atas tidak semestinya satu soalan daripada Sejarah Melayu dan satu soalan daripada Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur. Mungkin boleh berlaku kedua-dua soalan boleh keluar daripada satu buku sahaja samada Sejarah Melayu ataupun SBDKL.

No comments: