Google+ Followers

Wednesday, January 9, 2013

Pembangunan Insan: Keagamaan

Definisi  Pembangunan Insan

Pembangunan Insan adalah cara atau kaedah untuk mengenal atau mengkategorikan kemahiran dan kebolehan seseorang atau individu dalam sesuatu bidang terutamanya dalam member sumbangan kepada pembangunan negara. Jika dirujuk kepada pendekatan kemanusiaan pula bermaksud cara-cara mengurus yang menggunakan asas yang berkaitan sifat-sifat manusia yang baik.


Keagamaan

Asas kesusasteraan melayu adalah berkait rapat dengan agama Islam kerana kebanyakan penulisnya adalah beragama Islam.Jika dirujuk terus kepada Sulalatus Salatin, terdapat peristiwa kedatangan Islam dimana raja telah memeluk Islam setelah bermimpi bertemu rasulullah dan berjumpa pendakwah yang dating dari Negara arab. Kemudian seluruh rakyat Melaka telah menganut agama Islam dan mengamalkan kehidupan harian menurut cara hidup Islam. Diceritakan juga kegiatan keagamaan termasuklah sembahyang, puasa, menyambut hari raya dan nikah kahwin.Lalu rakyat di Melaka dididik supaya taatkan agama dan pemerintah .Perkataan raja telah ditukar kepada sultan dan nama-nama pemerintah telah menggambarkan agama yang mereka anuti. Perkara-perkara yang menjadi pokok atau asas dalam hal-hal keagamaan seperti rukun iman dan rukun Islam dalam agama Islam.  Terjemahan amalan agama yang lahir dari rukun Iman dan Islam adalah seperti berikut:

1. Dedikasi 

Dedikasi bermaksud pengorbanan tenaga, masa dan lain-lain untuk sesuatu. Juga bermaksud ketekunan dan kesungguhan. Tekun pula bermakna bersungguh-sungguh samada ketika bekerja, bela­jar dan lain-lain perkara. 

Berdasarkan Sejarah Melayu, kita dapat meneliti dedikasi Tun Perak terhadap tugasnya. Walaupun pada awalnya beliau hanya seorang berjawatan Penghulu di Kelang, beliau telah menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya. Walaupun Kelang jauh daripada kota Melaka, beliau dengan bersungguh-sungguh mematahkan serangan Siam kali pertama. Beliau bersama pengikutnya telah berjaya dalam peperangan itu. Dedikasi beliau dapat dilihat apabila beliau bertindak mengarahkan angkatan tenteranya membawa anak dan isteri mereka. Kehadiran anak dan isteri ini telah menjadikan angkatan Melaka berperang dengan bersungguh-sungguh. Dedikasi Tun Perak ini telah dilakukan demi negara tercinta. Sikap dedikasi beliau wajar dicontohi oleh generasi terkemudian termasuk diri seorang pelajar. Sebaliknya jika sikap dedikasi ini tidak wujud dalam diri, mungkin Melaka akan dikalahkan dan ditakluk oleh Siam.

Dedikasi Tun Perak juga dapat dilihat ketika beliau menjaga sultan Mahmud ketika gering kerana sakit berak-berak. Ketika itu sultan Mahmud masih kecil dan perlu diambil perhatian. Tun Perak bersama Hang Tuah telah menjaga sultan dengan penuh kesungguhan. Baginda telah disuapkan makanan dan dimandikan. Semua keperluan sultan telah diurus dengan baik sehingga baginda sembuh. Walaupun Tun Perak seorang bendahara pada masa itu, tetapi beliau amat dedikasi dan memainkan peranan seperti seorang  bapa. Jika Tun Perak dan Hang Tuah tidak menjaga sultan sehingga sembuh, mungkin sesuatu yang mudarat akan berlaku dan seterusnya memberi kesan kepada sistem pentadbiran Melaka. Sifat dedikasi seperti ini patut diamalkan oleh setiap individu yang telah diberi tugas tertentu. Sikap dedikasi berkait rapat dengan soal keikhlasan. Oleh itu tu Perak dilihat lebih berdedikasi berbanding Hang Tuah. Ini adalah kerana apabila keduanya dikurniakan usungan, Tun Perak tidak menggunakan kesempatan itu. Berbanding dengan Hang Tuah, yang telah mengambil kesempatan dengan menggunakan usungan tersebut.


Sikap dedikasi juga terdapat dalam novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur. Perkara ini dapat dilihat melalui perwatakan encik Muhammad dan Imam Saad...............................

No comments: